Arjen Hemelaar stelt de juiste vragen

Mogelijkheden voor coaching

  • Coaching gesprekken

  • Coaching op persoonlijk leiderschap

  • Teamcoaching

 

 

Coaching gesprekken

Individueel 

Doel

Change makers zijn leiders met een uitdaging. Ze willen de mensen om hen heen meenemen in een verandering. Dat is een spannend proces waarbij het soms fijn is om een klankbord te hebben.

Hoe werkt het?

Gesprekken waarin gereflecteerd wordt op de leiderschapsrol van de coachee. Deze gesprekken beginnen altijd met een vraag en een doel van de coachee. 

Wat levert het op?

Het gesprek levert nieuwe inzichten en concrete acties. Dat kan een herijking van de uitgezette koers zijn maar ook een nieuwe routine om anders met druk om te gaan. 

Kosten 

€ 175 voor een persoonlijk gesprek van anderhalf uur


Coaching op persoonlijk leiderschap

Groep of team

Doel

Verandering realiseren lukt als je anderen kan meenemen in je visie en plannen. Hoe zorg je ervoor dat anderen met je meegaan? Dat anderen je visie en plannen begrijpen maar daar zich ook verbinden. En lukt het je om je eigen doelen te realiseren? Dit programma geeft antwoord op de vragen als: ‘wat voor leider wil jij zijn’ en ‘hoe word je die leider?’.

Hoe werkt het?

Dit programma bestaat uit 4 sessies van 4 uur + een individuele coaching sessie van 2 uur. In de sessies komen de volgende thema’s aan de orde: doelen, waarden, karakter, context, ritme en mindset. 

Wat levert het op?

Na afloop van het programma weet je wat je te doen staat om een verandering voor elkaar te krijgen. Je bent in staat om de verandering in jezelf, jouw organisatie, onderneming of team in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. 

Kosten

Groep of team van maximaal 10 deelnemers: € 1.825 per deelnemer


Teamcoaching

Team van tenminste 3 personen

Doel

Teams zijn groepen mensen die in de praktijk samenwerken om een gezamenlijk doel te realiseren. De basis van teamcoaching is zowel je eigen kracht als die van de ander beter te leren kennen en strategieën te ontwikkelen en toe te passen om zo veel mogelijk elkaars kracht te kunnen benutten. 

Hoe werkt het?

Insights is een programma dat het proces van teamontwikkeling geweldig ondersteunt. Arjen gebruikt Insights zodat de deelnemers zichzelf en de anderen beter leren kennen. Een goede basis om het gesprek op gang te brengen. Teamcoaching blijft echter maatwerk. Daarom wordt op basis van een intake een programma met bijbehorende kosten voorgesteld aan de opdrachtgever.

Wat levert het op

Een krachtiger team dat in staat is om gezamenlijk resultaten te behalen en doelen te realiseren.