Positieve psychologie

Positieve psychologie is de studie naar krachten en deugden die individuen en organisaties in staat stellen om te floreren (Sheldon en King, 2001). Floreren gaat over welbevinden en goed functioneren.

 

 

Welbevinden

In 2000 komen Seligman en Csikszentmihalyi, de grondleggers, met een manifest over een nieuwe koers in de psychologie: de positieve psychologie. Zij pleiten voor radicale verandering. Psychologisch onderzoek zou zich moeten richten op de vraag wat de mechanismen en processen zijn van optimaal functioneren van individuen, van relaties en samenlevingen in plaats van alleen op de mechanismen van hun disfunctioneren. 1) Er werd naar hen geluisterd, inmiddels is positieve psychologie de wetenschap van welbevinden en optimaal functioneren geworden.

Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Welbevinden gaat over goed in je vel zitten, over lichamelijk gezond zijn en tevreden zijn met je leven. 2)  Welbevinden en optimaal functioneren zijn relevante zaken voor iedereen die wil presenteren, zeker ook ondernemers en change makers. 

Psychologisch kapitaal

Een ander belangrijk begrip uit de positieve psychologie is psychologisch kapitaal. Psychologisch Kapitaal (PsyCap) ontwikkeld door Fred Luthans. Luthans beschrijft positieve psychologische capaciteiten die zorgen voor betere prestaties en daarnaast ontwikkelbaar en meetbaar zijn. PsyCap bestaat uit vier factoren: optimisme, hoop, veerkracht en zelf-effectiviteit. Een groot psychologisch kapitaal is een voorwaarde voor voor elke ondernemer en change maker.

Om bovenstaande redenen gebruikt Hemelaar in zijn coach-praktijk dit gedachtengoed. Belangrijk daarbij is ook dat de positieve psychologie en de daarbij behorende tools een wetenschappelijke onderbouwing hebben. 

Nederig en trots
 
  1. De Psycholoog, november 2013, ‘Welbevinden: van bijzaak naar hoofdzaak? Ernst Bohlmeijer, Gerben Westerhof, Linda Bolier, Matthijs Steeneveld, Maaike Geurts, Jan Walburg
  2. Ensie.nl, Maj de Bruijn