Vier fundamenten van coaching op persoonlijk leiderschap

Ik coach op karakter en competenties. In coachgesprekken daarover werk ik op basis van vier fundamenten

 

 
Arjen Hemelaar Merkpijler Kracht

Eigen kracht

Ik geloof in de eigen kracht van mensen. Door je kracht te (her)vinden en die in te zetten gaat je energie vrij stromen en ben je in staat je dromen te realiseren.  

Arjen Hemelaar Merkpijler Bewust zijn

Bewust zijn

Ik geloof in de kracht van bewust zijn. Als je je bewust bent van wat je beweegt, kan je leren en veranderen. Bewustwording gaat aan verandering vooraf. 

Arjen Hemelaar Merkpijler Systeem

Systeem

Ik geloof in de kracht van het systeem. Je positie in het systeem van je familie en je werk beïnvloedt je. Door je positie te doorgronden en te wijzigen ontstaan nieuwe mogelijkheden. 

Arjen Hemelaar Merkpijler Structuur

Structuur

Ik geloof in de kracht van structuur en ritme. Doelen stellen, strategieën ontwikkelen, acties uitvoeren. Afstand nemen, reflecteren en verbeteren. Je leven een ritme geven helpt je de goede dingen te doen en geeft ruimte om te denken over die zaken die op dat moment er echt toe doen.

4_krachten_in_beheer_lang.jpg
 

De fundamenten

 

Eigen kracht van mensen

Iedereen kan z’n eigen leven richting geven. Carol Dweck noemt het een growth mindset, de manier waarop je denkt is bepalend of je je doelen bereikt. Met andere woorden, door een growth mindset te ontwikkelen wordt je gedrag effectiever en bereik je je doelen sneller.

De kracht van bewustzijn

Een definitie van leren van Peter Senge is ‘actie x reflectie’. Geen reflectie, geen leren. Voor reflectie is bewustzijn nodig. Bewust worden van je eigen gedachten en gedrag kan je leren. Mindfulness is een methodiek waarbij bewustwording centraal staat. 

De kracht van het systeem

De omgeving waar je onderdeel van uit maakt en je eigen geschiedenis beïnvloeden je emoties en daarmee je gedachten en gedrag. Ik coach oplossingsgericht. Het is daarom niet nodig om terug te gaan in je verleden maar het is wel belangrijk dat je bewust wordt wat van je zelf is en wat van de ander. En op welke manier je omgeving jou beïnvloedt. 

De kracht van structuur en ritme

Veranderen doet vaak pijn. Pijn die we het liefste willen vermijden. Afvallen, fitter worden, leren spreken in het openbaar, het is een hoop gedoe. Om niet aan die pijn te ontsnappen helpt structuur en ritme. Elke maandag en woensdag ochtend om 8 uur hardlopen; elke dag in de trein op weg naar het werk Frans leren. Zondags de weekagenda maken. Dat soort dingen. Je hersens hebben 6 weken nodig om nieuwe kennis toe te eigenen. Dat is omdat de kennis in eerste instantie tijdelijk opslaat en pas als blijkt dat het echt nodig is creëert je brein een nieuw neuraal netwerk om die kennis een blijvende plek te geven. Dat hele proces duurt ongeveer 6 weken.