Arjens visie op coaching

Ondernemen kan je leren? State versus trait.
Mijn eigen ervaring als ondernemer en het coachen van ondernemers in de dop brachten vragen met zich mee als: wie ben ik als ondernemer, wat maakt een ondernemer succesvol en hoe kan je dat leren? Daar wilde ik een antwoord op vinden.

 

 

Karaktereigenschappen

Samen en alleen

Mijn eerste conclusie was dat succes niet direct met competenties te maken heeft maar vooral met persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap heeft direct te maken met je karaktereigenschappen en die zijn bepalend voor je succes als ondernemer. Denk daarbij aan vragen als: zie je kansen en kan je ze benutten? Ben je creatief en tegelijkertijd zelfsturend en een doorzetter? Kan je mensen enthousiasmeren? De wezenlijke vraag die ik mijzelf stelde is: is karakter ‘a state or a trait’? Met andere woorden: ligt je karakter vast in je DNA of is het aangeleerd? Als je karakter helemaal in de genen zou vastliggen dan is coaching te marginaal en kon ik beter stoppen met m’n coachpraktijk. Na een flinke zoektocht vond ik een antwoord in de positieve psychologie.

Ondernemen kun je leren

Begin deze eeuw onderzocht Seligman, een van de oprichters van de positieve psychologie, ‘aangeleerde hulpeloosheid’. Hij deed een proef met honden waarbij de ene hond invloed kon uitoefenen op z’n situatie en de andere niet. In de vervolgstap in het onderzoek konden beide honden hun situatie beïnvloeden maar de hond die dat in de eerste stap niet kon deed dat ook in de vervolgstap niet terwijl de andere hond dat wel deed.

Spelen en plannen

Seligman bewees daarmee dat hulpeloosheid aangeleerd is. In een tweede onderzoek onderzocht hij optimisme en stelde vast dat optimisme ten dele aangeleerd kan worden. Andere psychologen volgden het voorbeeld van Seligman en onderzochten karaktereigenschappen als hoop, zelfvertrouwen, veerkracht en moed. Al deze karaktereigenschappen, die van belang zijn bij ondernemen, kan je ontwikkelen. Een ‘state’ dus. Ondernemen kan je tot op zekere hoogte leren. Met die kennis koos ik ervoor om een coach praktijk te starten en anderen te helpen succesvol te worden als ondernemer of als change-manager.